STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Molenveld 9 Wanroij’, Sint Anthonis“Molenveld 9 Wanroij”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Sint Anthonis

Geplaatst op Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen Horst aan de Maas
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Molenveld 9 Wanroij’, Sint Anthonis“Molenveld 9 Wanroij”

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan: Het bestemmingsplan betreft een wijziging van het vigerende bestemmingsplan “Molenveld” en heeft betrekking op het perceel Molenveld 9. Deze partiële herziening maakt de vestiging mogelijk van bedrijven in de categorie 4 van de in de bij het bestemmingsplan “Molenveld” opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten. Het ontwerp bestemmingsplan “Molenveld 9 Wanroij”, ligt met ingang van 19 december 2013 voor de duur van zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Klantencontactcentrum, balie Bouwzaken, Brink 3 te Sint Anthonis. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook te raadplegen op www.sintanthonis.nl onder het kopje publicaties/bekendmakingen/ruimtelijke ordening. Ook kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 30 januari 2014 is eenieder gerechtigd mondeling en schriftelijk zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de gemeenteraad, Postbus 40, 5845 ZG SINT ANTHONIS. Indien u mondeling wilt inspreken, dan kunt u zich wenden tot de heer G. Kusters, telefoonnummer (0485) 388 850.

Unknown

 Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Horst aan de Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.