STAATSCOURANTVooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, partiële herziening Molenvelden 17’, Veldhoven

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Veldhoven

Geplaatst op Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen Horst aan de Maas
  2. STAATSCOURANTVooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, partiële herziening Molenvelden 17’, Veldhoven

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders hierbij kennis van hun voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de locatie Molenvelden 17. Het bestemmingsplan voorziet in het vergroten van het bouwvlak voor de intensieve veehouderij tot 1.50 ha en het bouwvlak voor het loonbedrijf tot 1.41 ha. Op grond van deze vooraankondiging: – zullen geen stukken betreffende de voornemens ter inzage gelegd worden; – zal geen gelegenheid worden geboden zienswijzen omtrent deze voornemens naar voren te brengen; en – zal geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over deze voornemens. Zodra het ontwerpbestemmingsplan gereed is voor officiële publicatie, wordt deze gedurende zes weken ter inzage gelegd op het gemeentehuis, Meiveld 1 te Veldhoven. Over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal een publicatie worden geplaatst in De Ahrenberger, de Staatscourant en op www.veldhoven.nl. Tijdens de terinzagelegging heeft u de gelegenheid om zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke en Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Veldhoven, e-mailadres: gemeente@veldhoven.nl, tel. 14 040.

Unknown

 Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Horst aan de Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.