Horst aan de Maas, div. locaties vertrokken naar onbekende bestemming (22-02-2024)

Bekendmaking voor overig in Horst aan de Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl op: 23-02-2024

  1. Bekendmakingen Horst aan de Maas
  2. Horst aan de Maas, div. locaties vertrokken naar onbekende bestemming (22-02-2024)

overig Midden PeelwegPatersstraatGraafseboswegErik de RodewegErik de RodewegErik de Rodeweg AmericaEvertsoordAmericaSevenumSevenumSevenum Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente AmericaEvertsoordAmericaSevenumSevenumSevenum

De personen, hieronder genoemd wonen niet meer op het adres waar zij als ingezetenen in de basisregistratie personen (BRP) zijn opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het college heeft besloten in de basisregistratie personen het adres op te heffen en als verblijfgegeven bij deze personen op te nemen 'vertrek uit Nederland'. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.   (Geslachts)naam en voorletters Adres Datum besluit Stavytska, H. Midden Peelweg 6 te America 22-02-2024 Janssen, E.F.J. Patersstraat 4 te Evertsoord 22-02-2024 Dmytruk, Z. Graafsebosweg 5 te America 22-02-2024 Meulendijks, P.J.M. Patersstraat 4 te Evertsoord 22-02-2024 Bényi, D. Erik de Rodeweg 5k 140 te Sevenum 22-02-2024 Rogalski, D. Erik de Rodeweg 5k 21 te Sevenum 22-02-2024 Puceković, B. Erik de Rodeweg 5k 5 te Sevenum 22-02-2024   Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:   -Uw naam en adres. -De datum. -Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. -De reden waarom u het niet eens bent met het besluit. -Vergeet u niet uw handtekening onder de brief te zetten.     Stuurt u de brief naar:   Gemeente Horst aan de Maas t.a.v. het college Postbus 6005 5960 AA HORST  22-02-2024 Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.   Deze voorlopige voorziening kunt u vragen bij:   De voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond Sector Bestuursrecht Postbus 950 6040 AZ Roermond   Wilt u meer weten? Belt u dan met (077) 477 97 77 en vraagt u naar de adresonderzoekers van de afdeling Burgerzaken.

Unknown

 Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Horst aan de Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Horst aan de Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.